Andreas och björnen

de Faires pengar det minst intressanta

Bråket mellan Claes de Faire och Dagens Nyheter blev ett inslag i Medierna i P1. Jag lyssnade men egentligen tillförde programmet ingenting till själva historien om hur Direktpress köpte Mitti och hur Mittis ägare (chefredaktör Claes de Faire med flera) fick pengar. Mer intressant hade det varit om Medierna frågat ut nya Direktpressledningen hur de ser på affären och verksamheten framåt.

#Journalistik #Mitti #Direktpress

- 1 toasts