Andreas och björnen

Kort uppdatering av läget

Det är fredag och jag sitter på tåg 141 på väg mot torpet. Det var ett tag sedan jag skrev här och egentligen vill jag bara påminna om det nyhetsbrev jag börjat med. Även om semestern är slut och torplife-rapporteringen i stort sett är över för i år så tänker jag rulla på där. Jag kanske inte uppdaterar så ofta och det lär handla om annat än västra Sörmland men sett till den lilla ökning av antalet prenumeranter så finns det någon form av intresse. Vi säger så tills nästa gång.

- 1 toasts