Andreas och björnen

Sörmlandstrafiken delivers

Under hela min högstadie- och gymnasietid åkte jag landsortsbuss. Varje vardag i sex års tid reste jag cirka två mil ena vägen och två mil hem igen, med de karaktäristiska grönanbussar som rullar i Sörmland. En enda gång var jag med om stor försening. Och då berodde det på att motorn började brinna. Landsortstrafiken må vara snål med avgångar men jävlar vad den är duktiga på att hålla tiden.

#sörmlandstrafiken

- 0 toasts