Andreas och björnen

Tre korta lördag

Tre korta

• Han på Idol som sjunger rock och påminner lite om min vän Patrik.

• Klas Östergrens ”Renegater” har lärt mig att titeln är ett annat svenskt ord för avfällingar/avhoppare.

• Mitti/Direktpress. Två olika mediehus ska bli ett. Och halva personalstyrkan försvinner. Jag lider med så många här.

#vecka38

- 2 toasts